Pr články

Co jsou to Pr články? Jde o speciálně psané texty, které slouží především jako propagace daného webu, a k tomu, aby přes zpětné odkazy v textu přivedly návštěvníky. Zároveň díky zpětným odkazům je stránka lépe hodnocena vyhledávači.
SEO využívá Pr články a další kroky k linkbuildingu. Linkbuilding je budován zpětných odkazů. Zpětné odkazy vedou z textu přímo na web, nebo na podstránky webu. Dalšími způsoby, jak získat zpětné odkazy, je registrace stránky do internetových katalogů, výměny zpětných odkazů, psaní tematického blogu, tvorba podpůrných stránek a další kroky.

Lepší návštěvnost

Pr články se využívají k tomu, aby pomohly zvýšit povědomí o značce produktu, nebo službě, a aby zvýšily návštěvnost webu. Důležitá jsou zde klíčová slova, a umístění zpětných odkazů v textu.