Nepodceňovat situaci

http://www.tvs-centrum.cz/vystavba-a-opravy-kanalizace-7 Je velice mnoho lidí, kteří si pořídí vlastní bydlení. Vynecháme-li novostavby a nájemní byty, dojdeme k docela rozšířenému segmentu realit a to jsou starší domky a domy. Není na nich nic špatného. Zpravidla jsou v dobrých lokalitách, nejčastěji i se zahrádkou. Naši předkové nebyli tak často vázání různými územními plány a proto jsou taková stavení většinou i citlivě zasazena do svého bezprostředního okolí a sama svým stylem je většinou také nenarušují, ale doplňují. Jejich jedinou slabinou bývají rozvody. A tím myslíme opravdu veškeré rozvody v domě. Počínaje elektroinstalací, přes odpady, kanalizací, vodovodní přípojky až třeba po rozvod plynu.

Krásná vila, hodně práce

Pak bohužel i krásná meziválečná vila může znamenat velké starosti, než všechny tyto rozvody a instalace uvedeme do stavu, vyhovujícímu současné době a bezpečnostním standardům.